Gulf Christian Services (GCS) is de overkoepelende organisatie voor een aantal entiteiten waarvan de meeste in Kapuna. Naast het ziekenhuis in Kapuna betreft dit ook een opleidingsinstituut voor gezondheidswerkers, een basisschool, een kerk en een entiteit die zich bezighoudt met community development projecten. De laatste dochter van GCS is een ziekenhuis in Kikori. Dit ziekenhuis ligt 5 uur varen ten westen van Kapuna en is het eerstvolgende ziekenhuis.

Gulf Christian Services (GCS) is een zogenaamde FBO (Faith-Based-Organisation). GCS heeft een executive board welke wordt voorgezeten door de health secretary Paul Bubura. Vervolgens is er Kapuna Management wat door dezelfde persoon wordt voorgezeten. In totaal heeft GCS ongeveer 120 betaalde werknemers en 10 internationale vrijwilligers.

 

Visie

De visie van GCS is:

“To provide Christ centered services to rural communities in the Gulf Province of Papua New Guinea.”

Dit proberen we met name te doen door gezondheidszorg en daarnaast zijn we een groot opleidingsinstituut voor deze regio. Zoals genoemd leiden we gezondheidswerkers op, hebben we een basisschool en verder geven we ook trainingen omtrent administratie, bouwkunde, electriciteit, naaien en agricultuur.

 

Hoe komt GCS aan funding?

De funding komt van de provinciale overheden in PNG. Zij maken het geld over naar Christian Health Services (CHS) welke het vervolgens verspreidt over alle kerkelijke gezondheidscentra in het land, waaronder GCS. GCS ontvangen van hen twee maandelijkse bedragen; een voor salarissen en een voor operationele onkosten van het ziekenhuis. Daarnaast ontvangen we elk kwartaal een grant voor onze CHW training school.

De hoogte van de bedragen varieert, zo heeft GCS in 2016 een reductie van 40% op de salarissen meegemaakt. De bedragen fluctueren vaker en dat heeft met het beleid en de financiële instabiliteit van de overheid te maken. Met de bedragen kan GCS operationeel zichzelf net aan staande houden.

De CHW training school wordt ook gesteund door de Australische overheid; Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), deze staat bekend als Australian Aid. Zij geven scholarships aan een aantal van de CHW studenten.

 

Voor overige projecten, zoals ontwikkeling en vernieuwing, zijn we afhankelijk van eenmalige donaties. Help ons ontwikkelen en doe een gift!

Translate »