IBAN-REKENINGNUMMER STICHTING KHUSKA

Je kunt je gift overmaken op IBANrekeningnummer: NL77 SNSB 0946 3821 82 (BIC SNSBNL2A) t.n.v. Stchting Khuska te Dalfsen. Stichting Khuska is de Nederlandse ANBI die geld ophaalt voor de ontwikkelingsprojecten in Kapuna. Je kunt een gift doen via een banktransactie, waarbij je zelf de transactie via jouw bank doet en daarbij bovenstaande gegevens gebruikt. Je kunt ook direct een gift doen via deze website.

 

ANBI STATUS: BELASTINGVRIJ EN AFTREKBAAR

Stichting Khuska is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan de projecten.

 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 

RSIN nummer: 821433891

 

Translate »