In 2009 hebben Wijnand en Elize Mulder samen met Harriëtte Wisselink de Nederlandse Stichting Khuska opgericht. Khuska betekent in Quechua, de originele taal in Peru en Bolivia, ´Gezamenlijk´.

 

Stichting Khuska wil…

…op klein, lokaal niveau een bijdrage leveren en duurzaam maken. Daarom investeren we slechts in locaties waar we zelf aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het geld optimaal wordt besteed.

 

Visie

Onze visie is dan ook:

"Het op lokaal niveau gezamenlijk ondersteunen en verbeteren van gezondheidszorg en educatie in ontwikkelingslanden."

 

Doel

Het algemene doel wat we met de projecten voor ogen hebben is:

"Verdere ontwikkeling van Kapuna en de omliggende regio in de Gulf provincie."

Deze regio is helaas ver achtergesteld en zelfs voor PNG is de regio onderontwikkeld. Helaas zijn voorzieningen slechts zeer beperkt aanwezig en dankzij gebrekkige infrastructuur en onbetrouwbare politiek lijkt een spoedige verandering daarin niet waarschijnlijk. Om deze reden is het nodig dat er activiteiten vanuit GCS worden ontplooid om vooruitgang te realiseren.

 

Eerste project in Cochabamba, Bolivia

Bij de oprichting in 2009 heeft Stichting Khuska één groot project gedraaid in Cochabamba, Bolivia. Hier hebben Wijnand en Elize een bibliotheek gebouwd en voorzien van boeken. Deze bibliotheek staat bij een school in de sloppenwijken van Cochabamba in Bolivia. Daarnaast hebben Wijnand en Elize ook lesgegeven op dezelfde school.

 

Tweede project in Kapuna, Papoea Nieuw Guinea

Wijnand en Elize zijn, samen met hun destijds 5 maanden oude dochtertje Vika, in december 2015 vertrokken richting Kapuna in Papoea Nieuw Guinea. Hier is Elize één van de twee artsen van het ziekenhuis en verzorgt Wijnand verschillende administratieve-, financiële- en ontwikkelingswerkzaamheden.

 

Stichting Khuska voor ontwikkeling in Kapuna

Het budget dat Gulf Christian Services van de lokale overheid krijgt is net aan genoeg om operationeel rond te komen. Echter is er geen ruimte voor verbeteringen en dus ontwikkeling. Om deze reden is Stichting Khuska sinds december 2016 weer nieuw leven ingeblazen. Momenteel heeft het de ANBI status en is Wouter Steeneveld toegetreden als bestuurder. Stichting Khuska fungeert als de Nederlandse fondsenwerver van Gulf Christian Services en daarmee de community van Kapuna. Bekijk ons team en de rollen binnen Stichting Khuska.

 

Samenwerking met Gulf Christian Services

De samenwerking met de lokale partner Gulf Christian Services is begin 2017 gestart. Wijnand en Elize maken deel uit van zowel GCS als Stichting Khuska. Waar Wijnand en Elize zich ter plaatse in Kapuna en omgeving operationeel, financieel en ontwikkelingsmatig inzetten, zorgt Stichting Khuska voor fondsenwerving in Nederland. Onder andere via deze website.

Wij zien dit als de perfecte manier van samenwerking, waarbij Wijnand en Elize zelf op locatie zijn en kunnen toezien op het juist inzetten van de middelen. Echter, geld is wel hard nodig en daarvoor zetten wij de stichting en ons netwerk in. Dus wil je helpen ontwikkelen? Doe een gift!

 

ANBI status

Stichting Khuska is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan de ontwikkeling in Kapuna.

 

Beleidsplan

Ben je benieuwd naar het beleid van Stichting Khsuka? In het meest recente beleidsplan kun je alles lezen over de strategie, het beleid, de projecten en doelen van dit jaar. Daarnaast kun je er ook vinden hoe het vermogen beheerd wordt en hoe de kostenstructuur eruit ziet. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

 

Jaarverslagen

Bekijk hier het Jaarverslag 2022 »

Bekijk hier het Jaarverslag 2021 »

Bekijk hier het Jaarverslag 2020 »

Bekijk hier het Jaarverslag 2019 »

Bekijk hier het Jaarverslag 2018 »

Bekijk hier het Jaarverslag 2017 »

Translate »